git 本地项目添加多个远程仓库

本文由清尘发表于2019-05-02 19:22属于技术文档分类

第一种方式:

1. 添加一个远程库 名字不能是origin

git remote add github git@github.com:shine130/shine-nuxt.git

2. 查看远程库及地址

git remote -v 

3. 拉,推

git pull github 远程分支名:本地分支名
git push github 本地分支名:远程分支名

git pull github master
git push github master

第二种方式:(推送时,可以同时推送到另外一个库)

1. 添加另外一个远程库

git remote set-url --add origin git@github.com:shine130/shine-nuxt.git

2. 推送

git remote -v
git push origin master:master